stats.gats.io

Longest Killstreaks

Rank Username Kills
126 ProK1LLEr 409.00
127 [Fake] Dr4gonM4ster 408.00
128 [LXV] MasterMatrix 408.00
129 [FRS] DumDum93 405.00
130 [xDI] HuyOwo 404.00
131 [LGE] ZeroSkill 398.00
132 [LXV] DauTMyth 398.00
133 [KS0] KSninja88 398.00
134 yalda03 397.00
135 BDBv2 396.00
136 [Toxc] pla1n1 393.00
137 yalda09 392.00
138 [TSO] Kingwormy 392.00
139 [PSY] ZeCT 392.00
140 [SS1] SlimShady01 390.00
141 [FRS] masterov2011 390.00
142 [FRS] ZzKraskAzZ 382.00
143 [FRS] Striker73 382.00
144 nirvanaa 381.00
145 [xSyn] MilkTea 380.00
146 edp 379.00
147 XKillerProX 378.00
148 LoveMeNot1 377.00
149 [N1CE] USHOOTlSHOOT 376.00
150 [LXV] GalaxyBetter 374.00